Welkom in Hotel Paradiso

Voor alle duidelijkheid: ontwerp bureau SLA. Want dat zet de NRC er niet bij.